www.astrihognestad.no

 

 

 

          

 

Astri Hognestad

Jungiansk analytiker og psykoterapeut                            

 

 

 

 

Adresse: Åkerøveien 3, 0586 Oslo

 

E-post: as-hog@online.no

 

Tlf: 22220066/95187874              

 

 

 

 

 

“Symbolet som brennpunkt for den psykiske utvikling er bærer av den skapende prosess i terapien.”

                                          V.Kast