www.astrihognestad.no • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

Astri Hognestad

Jungiansk analytiker/terapeut

 

m.a. International Association of Analytical Psychology (IAAP), Norsk Forening for Analytisk psykologi (NFAP) og NFP (Norsk Forening for Psykoterapi)

Artikler

 

 

 

 

Lenker:

 

Felles hjemmeside for norske jungianske analytikere:

 

http://www.cg-jung.no/ eller http://www.cg-jung.com/

 

 

 

 

"Drømmen er en liten skjult dør i den innerste og mest hemmelighetsfulle kroken i sjelen."

                   

                       C.G. Jung

 

"Det som gjør ørkenen så vakker, er at det ligger en brønn gjemt i den et eller annet sted."

 

                  Den lille prinsen