www.astrihognestad.no © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

Astri Hognestad

Jungiansk analytiker/psykoterapeut

 

 

 

 Ny bok! Utgivelse utsatt til høst 2015

 

 

Dragning mot sinnets dyp

En dybdepsykologisk tilnærming til et utvalg folkeviser

Med CD av Agnes Buen Garnås

Fotografier av Arne Svalastog

Grappa Musikkforlag

Folkevisene er livsnære og beskriver vanlige menneskelige erfaringer med kjærlighet, angst, svik, møte med overveldende krefter, død og sorg. Noen ganger er skildringene uttrykt i symbolsk form og andre ganger er de rene beskrivelser av hendelser i det konkrete livet. Visene ble sunget og danset, og slik ble de en kanal for følelser, og erfaringene ble satt inn i en større sammenheng, løftet opp på et allmennmenneskelig og et mytisk plan.

I boken går forfatteren gjennom viser med temaer som å være bergtatt, bli forført av alvene, bli tatt av nøkken o.a. Disse skikkelsene er gode bilder for det mange mennesker opplever i livet og når vi overveldes av kaotiske følelser. Ved å se på symbolikken i de enkelte skikkelsene og hendelsene gir forfatteren oss en dypere forståelse av hvilke følelser og krefter som er i virksomhet - og mulige måter å håndtere dem på.

Sangene og bildene utdyper den psykologiske forståelsen på en vakker og gripende måte.

 

Livets spor. Forsoning med fortiden, tillit til fremtiden

Flux 2011


 

Har livet svart til forventningene du hadde da du var ung? Kan du si at – ja, jeg har levd mitt liv, og det har vært meningsfylt? Eller var det mange hindringer i veien for utfoldelse og vekst? Kriser som satte en stopper for det du ville?

Ved å forsone oss med livet slik det ble, kan vi åpne oss for det livet fortsatt har å tilby. Astri Hognestad presenterer en metode kalt biografiarbeid. Vi ser tilbake på livet for å finne den røde tråden, eller for å skape en mening med det som har skjedd. Forfatteren tar utgangspunkt i sentrale livstemaer som vendepunkter, kriser, tilgivelse, forholdet til døden og til det som er «større» enn oss. Gjennom dette kan vi vende oss mot det som er viktig i livet akkurat nå.

Boken byr på ulike menneskers erfaringer, samt teori om de enkelte temaer. Hvert kapittel avsluttes med spørsmål til leseren, som hjelp til eget biografiarbeid
.

Boken kan bestilles hos: flux@flux.no

 

 

Den gåtefulle kraften

i drømmer og eventyr

Av Astri Hognestad

Flux forlag 2008

Med en vakker historie om skjebnegudinnenes gaver til menneskene, innleder Astri Hognestad noen refleksjoner over livet og hvilke krefter som virker i vårt sinn. Hvem er vi egentlig? I hvilken sammenheng står vi i? Hva styrer vårt liv? Hun ser drømmer og eventyr som en hjelp til bedre å forstå oss selv og orientere oss i livet. Med praktiske eksempler viser hun ulike typer drømmer og hvordan vi kan arbeide med dem. Eventyrene gir oss på samme måte et billedspråk som gjør at vi kan gjenkjenne det som foregår inni oss på et følelsesmessig plan. Dypest sett uttrykker eventyrene noe om de grunnleggende mønstrene i livet, og de viser at det finnes krefter i oss som går langt utover vårt bevisste jeg. Gjennom tolkningen av et norsk og et pakistansk eventyr gir forfatteren oss et livsnært innblikk i forståelsen av menneskesinnet. Vår tids arketypiske symboler i litteratur og erfaringer er nok et tema i boken. Forfatterens teoretiske bakgrunn er først og fremst jungiansk psykologi, men hun trekker også inn andre psykologiske teorier for å belyse psykologiske mekanismer og prosesser.

 

Boken kan bestilles ved Flux forlag: flux@flux.no

 

 

 

Broer til oss selv

- forstå deg selv gjennom eventyr og drømmer

Astri Hognestad

Genesis 2001/Flux 2010

Når et menneske stenges i sin livsutfoldelse, skjer det ofte fordi livsenergien støter på de snevre grensene som våre tillærte og inngrodde holdninger til oss selv utgjør. Da oppstår ulike former for symptomer og reaksjoner som vi kan miste kontrollen over. De vanskelige følelsene som oppstår i kjølvannet av en slik indre konflikt og de bakenforliggende forestillingene kommer gjerne til uttrykk i drømmene våre. Eventyrene gir oss også et billedspråk som gjør at vi kan gjenkjenne det som foregår inni oss på et følelsesmessig plan. Med utgangspunkt i Titanic-forliset som symbol på en krise i vår tid belyser forfatteren hvordan drømmer, eventyr og andre fortellinger kan åpne for en ny forståelse av noen sentrale temaer i livet og slik bidra til å skape større frihet og en dypere mening.

 

Boken kan bestilles ved Flux forlag: flux@flux.no

 

 

Når dører åpner seg

- drømmer, religiøse erfaringer og andre grenseerfaringer

Astri Hognestad

Genesis 2004

Vi ønsker alle at dører skal åpne seg i våre liv, slik at vi kan oppleve mer frihet og glede, men ofte lever vi innenfor begrensninger som hindrer oss i å bli hele mennesker. Da kan det tenkes at noe større i oss presser seg frem i form av det vi kan kalle grenseerfaringer eller religiøse erfaringer, i “tilfeldigheter” eller i en drøm som berører oss. Da er vi i kontakt med en kilde som kan åpne for en ny retning og endre våre liv. Med jungiansk psykologi som teoretisk innfallsvinkel beskriver Astri Hognesad mange eksempler og inkluderer erfaringer som er nedtegnet i litteraturen. Møte med døden, som etterlatt eller egen nær-døden-opplevelse, kan også være en slik skjellsettende erfaring. I sin søken etter en ny retning i livet går mange mennesker seg vill i det mangfoldet av tilbud om selvutvikling som finnes i dag. Med eksempler fra sin kliniske virksomhet viser forfatteren noen slike blindveier og fallgruber og hvilke mekanismer som da kan være i virksomhet. De forestillingene og bildene av Gud eller det guddommelige som vi har, er et sentralt tema, og forfatteren antyder nye måter å forstå ‘Gud’ på i kjølvannet av det nye verdensbildet som tvinger seg frem.

 

Livskriser og kreativitet - et jungiansk perspektiv
Astri Hognestad       

Ad Notam Gyldendal 1997

Kriser i livet har ofte sin bakgrunn i tillærte og stivnede holdninger til oss selv. I drømmer og spontane indre bilder kan vi gjenkjenne de følelsene og den historien som ligger til grunn for vanskelighetene. Med eksempler fra sin psykoterapeutiske praksis viser forfatteren hvordan en kreativ omgang med symbolene kan sette i gang en prosess som åpner for et nytt perspektiv i en fastlåst situasjon. Hun bruker også myter og eventyr for å utvide forståelsen av allmennmenneskelige, indre konflikter og prosesser. Eksemplene knyttes til grunnbegrepene i jungiansk psykologi - som danner den teoretiske rammen for boken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The wealth of the soul exists

in images.

I speak in images.

With nothing else can I express

the words from the depths.

 

                              C.G. Jung