www.astrihognestad.no © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

                

 

 

 

 

            

 

Astri Hognestad

Jungiansk analytiker/psykoterapeut

           

 

 

 

 

 

Min utdanning er:

Norske kvinners Nasjonalråds sosialskole, avsluttet i 1970

Kristendomskunnskap, hovedfag (1976 - 79

Nordisk, grunnfag (1979 - 80)

Pedagogisk seminar (1981)

C.G. Jung-instituttet, Sveits (1982 - 90)

 

Utdanningen som jungiansk analytiker inneholder teoretisk undervisning i Jungs psykologi, andre psykologiske skoler, psykiatri, symbolforståelse, religionshistorie med mytologi, arbeid med drømmer og bilder. Man må også innlevere flere skriftlige arbeider i løpet av utdanningen og arbeide med klienter under veiledning. Man må også selv gå i analyse minimum 300 timer og gjennomføre et 12 ukers praktikum ved en psykiatrisk klinikk hvis man ikke har slik erfaring fra før. Dette kravet kommer i tillegg til teoretisk undervisning for at den enkelte utøver skal ha best mulig kjennskap til alvorlige psykiske forstyrrelser. Dessuten skal utdannelsen ha minimum 4 års varighet, hvorav de 2 første årene skal være en forberedelse til å arbeide praktisk terapeutisk, og de siste 2 årene skal omfatte en fordypning i de teoretiske fagene samt det praktiske terapeutiske arbeidet.

 

Opptak til en utdanning som jungiansk terapeut/analytiker forutsetter en akademisk grad, embetseksamen eller mastergrad, eventuelt ekvivalent utdanning. Dette praktiseres i dag ved alle IAAP-godkjente institutter i verden. Kandidater som utdannes, gjennomgår intervjuer med tanke på vurdering av selvinnsikt, motivasjon og personlig egnethet til yrket som terapeut. Minstealder for opptak til et utdanningsinstitutt er 24 år, noen steder 26 år.

 

For mer detaljert informasjon se www.cg-jung.no

 

 

 

"Who looks outside

dreams.

Who looks inside,

awakens."

 

                       C.G. Jung