www.astrihognestad.no © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use


Om å anerkjenne følelser


Foredrag og samtale ved Fornebuporten helsehus

torsdag 17. oktober 2019

kl. 19.00 - 20.30 


Jeg vil i foredraget gå inn på spørsmål som: Hva er følelser? Hva tjener de til? Hvordan kan vi bli bedre kjent med dem? Hva skjer når vi mister kontakten med dem, og hvordan forholder vi oss til dem når de overvelder oss og vi blir styrt av dem eller når vi opplever avmakt? I foredraget vil det også bli lagt vekt på hvor viktig det er å anerkjenne de følelsene vi faktisk har, om det er tomhet, angst, misunnelse, raseri eller glede. Først da kan følelsene bli det de er ment å være – en hjelp til å navigere i livet
Boken Følelser – ditt indre navigasjonssystem danner utgangspunktet for foredraget og kom ut i fjor høst.  


Det blir anledning til å kjøpe boken


                                       


"There is no change from darkness to light or from inertia to movement without emotion". C.G. Jung

                          

Astri Hognestad

Jungiansk analytiker/psykoterapeut