www.astrihognestad.no © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Astri Hognestad

Jungiansk analytiker/psykoterapeut

                                       Alene - et rom for endring og undring

Flux forlag

Alle har en historie om det å være alene. Det kan dreise seg om både gode og smertefulle erfaringer i oppveksten eller senere i livet. Følelsene kan variere fra dyp ensomhet, skam og tomhet til et sterkt ønske og behov for å finne ro. Å være alene - alenehet - er et eksistensielt tema som skremmer, utfordrer og gir muligheter til å vokse som mennesker. Astri Hognestad reflekterer over mange aspekter ved temaet i boken og utfyller dem med teori, litterære eksempler og intervjuer med kvinner og menn som har erfaring med det å leve alene eller oppsøke alenehet. Ved å bruke det rommet som alenehet gir, kan vi finne frem til egen identitet og bli mer uavhengige av forestillinger om hvordan vi "bør" leve. Det er forfatterens anliggende å vise hvordan det kan skje. Kjærligheten til eget liv slik det faktisk er og utforskingen av de mulighetene som finnes, kan i neste omgang føre til en opplevelse av tilhørighet og mening.


Boken kan bestilles hos flux@flux.noLivets spor

Forsoning med fortiden, tillit til fremtiden

Flux forlag, 2011


Har livet svart til forventningene du hadde da du var ung? Kan du si - ja, jeg har levd mitt liv, og det har vært meningsfylt? Eller var det mange hindringer i veien for utfoldelse og vekst? Kriser som satte en stopper for det du ville?

Ved å forsone oss med livet slik det ble, kan vi åpne oss for det livet fortsatt har å tilby. Astri Hognestad presenterer en metode kalt biografiarbeid. Vi ser tilbake på livet for å finne den røde tråden, eller for å skape en mening med det som har skjedd. Forfatteren tar utgangspunkt i sentrale livstemaer som vendepunkter, kriser, tilgivelse, forholdet til døden og til det som er "større" enn oss. Gjennom dette kan vi vende oss ot det som er viktig i livet akkurat nå.

Boken byr på ulike mennesker erfaringer, samt teori om de enkelte temaer. hvert kapittel avsluttes med spørsmål til leseren, som hjelp til eget biografiarbeid.


Boken kan bestilles hos: flux@flux.no
Den gåtefulle kraften

i drømmer og eventyr

Flux forlag


Med en vakker historie om skjebnegudinnenes gaver til menneskene, innleder Astri Hognestad noen refleksjoner over livet og hvilke krefter som virker i vårt sinn. Hvem er vi egentlig? I hvilken sammenheng står vi? Hva styrer vårt liv? Hun ser drømmer og eventyr som en hjelp til bedre å forstå oss selv og orietnere oss i livet. Med praktiske eksempler viser hun ulike typer drømmer og hvordan vi arbeide med dem. Eventyrene gir oss på samme måte et billedspråk som gjør at vi kan gjenkjenne det som foregår inni oss på et følelsesmessig plan. Dypest sett uttrykker eventyrene noe om de grunnleggende mønstrene i livet, og de viser at det finnes krefter i oss som går langt utover vårt bevisste jeg. Gjennom tolkningen av et norsk og et pakistansk eventyr gir fofatteren oss et livsnært innblikk i forståelsen av menneskesinnet. Vår tids arketypiske symboler i litteratur og erfaringer er nok et tema i boken. Forfatterens teoretiske bakgrunn er først og fremst jungiansk psykologi, men hun trekker også inn andre psykologiske teorier for å belyse psykologiske mekanismer og prosesser.


Boken kan bestilles hos: flux@flux.no
Broer til oss selv

Forstå deg selv gjennom eventyr og drømmer

Genesis 2001/Flux 2010


Når et menneske stenges i sin livsutfoldelse, skjer det ofte fordi livsenergien støter på de snevre grensene som våre tillærte og inngrodde holdninger til oss selv utgjør. Da oppstår ulike former for symptomer og reaksjoner som vi kan miste kontrollen over. De vanskelige følelsene som oppstår i kjølvannet av en slik indre konflikt og de bakenforliggende forestillingene kommer gjerne til uttrykk i drømmene våre. Eventyrene gir oss også et billedspråk som gjør at vi kan gjenkjenne det som foregår inni oss påe t følelsesmessig plan. Med utgangspunkt i Titanic-forliset som symbol på en krsie i vår tid, belyser forfatteren hvordan drømmer,e ventyr og andre fortellinger kan åpne for en ny forståelse av noen sentrale temer i livet og slik bidra til å skape større frihet og en dypere mening.


Kan bestilles hos: flux@flux.no
Når dører åpner seg

- drømmer, religiøse erfaringer og andre grenseerfaringer

Genesis 2004Livskriser og kreativitet

- et jungiansk perspektiv


Ad Notam Gyldendal 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følelser – ditt indre navigasjonssystem

 

2018 Flux forlag

 

Hva er følelser? Hva tjener de til? Hvordan kan vi bli bedre kjent med dem? Hva skjer når vi mister kontakten med dem, og hvordan forholder vi oss til dem når de overvelder oss og vi blir styrt av dem? Dette er spørsmål som Astri Hognestad belyser ut i fra både et psykologisk perspektiv og vår kunnskap om hjernen. Hennes anliggende er først og fremst å vise hvor viktig det er å anerkjenne de følelsene vi faktisk har, om det er tomhet, angst, misunnelse, raseri eller glede.

       I beste fall lærer vi å romme og forholde oss til våre følelser i samhandlingen med omsorgspersoner i barndom og oppvekst, men mange av oss trenger å utvikle denne evnen videre i voksen alder. Noen ganger må vi se på den bakenforliggende historien og de følelsene som er knyttet til den for å forstå hvorfor vi reagerer som vi gjør. Først da kan følelsene bli det de er ment å være – en hjelp til å navigere i livet.

       Med konkrete historier fra sin kliniske praksis som psykoterapeut og fra dagliglivet ellers fører forfatteren oss inn i vanskelige temaer på en forståelig og livsnær måte. Følelser – ditt indre navigasjonssystem er en bok som tar opp mange ulike sider ved vårt følelsesliv slik at vi får en utvidet forståelse av følelsenes betydning i den enkeltes liv.

 

Denne og andre bøker bestilles via disse lenkene:

 

 Følelser: https://www.flux.no/shop/folelser/

Alene: https://www.flux.no/shop/alene/

Alene e-bok: https://www.flux.no/shop/alene-ebok/

Livets spor: https://www.flux.no/shop/livets-spor/

Den gåtefulle kraften: https://www.flux.no/shop/den-gatefulle-kraften-i-drommer-og-eventyr/

 

 

Dragning mot sinnets dyp

- et utvalg folkeviser sett ut i fra en dybdepsykologisk synsvinkel

 

Astri Hognestad (bok)

Agnes Buen Garnås m.fl. (CD)

Arne Svalastog (fotografi)

 

Grappa Musikkforlag 2016

Kan bestilles via: www.grappa.no

 

Folkevisene er livsnære og beskriver vanlige menneskelige erfaringer med kjærlighet, angst, svik, møte med overveldende krefter, død og sorg. Noen ganger er skildringene uttrykt i symbolsk form og andre ganger er de rene beskrivelser av hendelser i det konkrete livet. Visene ble sunget og danset, og slik ble de en kanal for følelser, og erfaringene ble satt inn i en større sammenheng, løftet opp på et almennmenneskelig og et mytisk plan. I boken går forfatteren gjennom viser med temaer som å være bergtatt, bli forført av alvene, bli tatt av nøkken o.a. Disse skikkelsene er gode bilder for det mange mennesker opplever i livet når vi overveldes av kaotiske følelser. Ved å se på symbolikken i de enkelte skikkelsene og hendelsene gir forfatteren oss en dypere forståelse av hvilke følelser og krefter som er i virksomhet - ogmulige måter å håndtere dem på. Sangene og fotografiene utdyper den psykologiske forståelsen på en vakker og gripende måte.